รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด -- คลิกที่นี่ --
ใบสมัคร