แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ปี 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2563
ข่าวปศุสัตว์รายวัน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
ราคาสินค้าปศุสัตว์ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2563
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562
ปศุสัตว์เขต 1 - 9       - โครงการ/ผลผลิต ตัวชี้วัด - ปศข.... Read More...
กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2562
วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562
ปศุสัตว์เขต 1 - 9 ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร... Read More...
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 774/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 774/2561 เรื่อง... Read More...
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์... Read More...
สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563
สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563 Read More...
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์... Read More...

mail km dld request zoning dld

salary IDP dld ges dld banner questionaire2

pacc mapBudget thainiyom project

emenscr

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

::::::::: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :::::::::

077521
TodayToday25
YesterdayYesterday35
This_WeekThis_Week92
This_MonthThis_Month469
All_DaysAll_Days77521
Your IP :103.55.140.129

follow01
 
 
นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของกลุ่มติดตามและประเมินผล

 

follow02
 
 
น.ส.กฤษณา วิเชียรปัญญา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
follow03
 
 
น.ส.นงนุช น้อยนงเยาว์
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
follow10
 
 
น.ส.จินตนาภรณ์ ไสยะกิจ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow05
 
 
นายทนงค์  พัฒนมงคล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow06
 
 
น.ส.อรนิภา ประสาทพงค์พิชิต
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
research05
 
 
น.ส.นิภาพร สมอดี
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow08
 
 
นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศิริ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow09
 
 
นายธนุชาติ  เสนาขันธ์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow11
 
 
น.ส.อรพรรณ  แก้ววิเศษ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
follow12
 
 
น.ส.มนฤทัย แสงศิริ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน