แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ปี 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2563
ข่าวปศุสัตว์รายวัน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
ราคาสินค้าปศุสัตว์ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2563
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562
ปศุสัตว์เขต 1 - 9       - โครงการ/ผลผลิต ตัวชี้วัด - ปศข.... Read More...
กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2562
วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562
ปศุสัตว์เขต 1 - 9 ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร... Read More...
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 774/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 774/2561 เรื่อง... Read More...
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์... Read More...
สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563
สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563 Read More...
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์... Read More...

mail km dld request zoning dld

salary IDP dld ges dld banner questionaire2

pacc mapBudget thainiyom project

emenscr

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

::::::::: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :::::::::

077523
TodayToday27
YesterdayYesterday35
This_WeekThis_Week94
This_MonthThis_Month471
All_DaysAll_Days77523
Your IP :103.55.140.129

analyse01
 
 น.ส.นพเก้า กะตากูล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
 หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของกลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ

 

analyse02
 
 
นายสมาร์ท บุญขันธ์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
analyse03
 
 
น.ส.ชญาณ์นันท์ ธีระปัญญา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
analyse05
 
 
นายบุรินทร์ ศูนย์พลอย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
pic2
 
 
น.ส.ภัทรปภา บุญรอด
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
analyse20
 
 
นายฐาปนพงศ์ จุ้ยเปี้ยว
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
analyse19
 
 
น.ส.ภคพร ธีระจันทร์
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
pic2
 
 
น.ส.สิรินาถ จิตรฉาย
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
analyse21
 
 
นางกาญจนา ขัดทุ่งฝาย
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
analyse07
 
 
นางเกษร พูลน้อย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse10  
 
น.ส.ณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
pic2
 
 
-
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse09  
 
น.ส.ศิริพร หนากลาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse11
 
 
น.ส.อมรรัตน์ จันทร์แก้ว
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse12
 
 
น.ส.ประภาพรรณ ทองเกลี้ยง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse15
 
 
นายธนวัฒน์ คำไพรินทร์
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
analyse16  
 
น.ส.พรนภัส ศรีเงินงาม
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี